Social Media Exploration 1.1

Te Kahu Rolleston

Abstract


He uri t?nei mai i ng? tai e papaki tu ana ki mauao, no te ia moana o te awanui, te ia-auraki o Tauranga ka rere i te ao ka rere i te po. Ko Ngaiterangi te iwi, ko ng? moutere whakaruruhau o Matakana ng? turangawaewae ?ku. Koira te p?take o t?ku t?ngaengae. Tauranga Moana Tauranga Tangata.

 

I descend from the tides that crash and break against my ancestral mountain named Mauao. I am of the great running currents of my sea fearing people, The Vein of our lives, Te Awanui. The islands of Matakana are where I plant my feet and call home.  That is my very foundation from where I will always draw life. Tauranga’s sea, and Tauranga’s people are one. 


Keywords


Maori; social media; poem; activist; Indigenous; internet

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3127/ajis.v21i0.1524

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
ISSN: Online: 1326-2238 Hard copy: 1449-8618
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial Licence. Uses the Open Journal Systems. Web design by TomW.